Категория MINI (7-9 лет)

GRAND-PRIX MINI MISS RUSSIA — Жукова Ангелина

MINI MISS RUSSIA — Прохорова Жанна

1- ST VICE MINI MISS RUSSIA — Милкина Полина

2-ND VICE MINI MISS RUSSIA — Воробьева Анна Мария